Nastavenie paraboly | Servis, montáž PC a SAT

Nastavenie paraboly

  • Elevácia (výška) – sklon paraboly vzhľadom ku kolmici k zemskému povrchu
  • Azimut (azimut) – natočenie v smere sever – juh
  • LNB skew (polarizačný uhol) – sklon polarizačnej roviny (uhel pootočenia LNB v držiaku)

Elevácia (výška) – sklon paraboly vzhľadom ku kolmici k zemskému povrchu

Azimut – natočenie v smere sever – juh

LNB skew (polarizačný uhol) – sklon polarizačnej roviny (uhol pootočenia LNB v držiaku)


Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Random Posts

  • Komentáre

    • Nové články